Comisii

COMISII CU CARACTER PERMANENT

An școlar 2020-2021

Comisia pentru verificarea documentelor școlare, monitorizarea frecvenței și notare ritmică

 • Iordache Ioana Roxana – Președinte
 • Chioacă Elena Daniela – membru
 • Ignat Andreea – membru
 • Nistor Cristina – membru
 • Andriescu Andreea – secretar

Comisia de elaborare a schemelor orare

 • Ciobanu Daniela Gabriela – președinte
 • Gavriluț Roxana – membru
 • Verman Ioana – membru
 • Chioacă Elena Daniela – Membru
 • Popescu Roxana – secretar

Comisia pentru comunicare și promovare a imaginii școlii și implicarea instituției în proiecte și programe educaționale

 • Iordache Ioana Roxana – președinte
 • Iftimia Brândușa Lenuța – membru
 • Chioacă Elena Daniela – membru
 • Humă Andrada Ioana – membru
 • Cosma Amariei Sorin – secretar

Comisia de apărare împotriva incendiilor

 • Ciobanu Daniela Gabriela – președinte
 • Afloarei Anca – membru
 • Sandu Mihaela – membru
 • Burghelea Raluca Monica – membru
 • Cucoară Magdalena – secretar

Comisia pentru aprobarea regulamentului intern

 1. Iordache Ioana Roxana – Președinte
 2. Ciobanu Daniela Gabriela – membru
 3. Nohai Carmen – membru
 4. Chioacă Elena Daniela – membru
 5. Andriescu Andreea – membru
 6. Nistor Cristina – membru
 7. Cojocaru Lăcrămioara – membru
 8. Iftimia Brândușa – membru
 9. Petruț Ioana – membru
 10. Frăsînel Ioana – secretar

Comisia pentru Întocmirea situațiilor statistice

 1. Iordache Ioana Roxana – președinte
 2. Ciobanu Daniela Gabriela – membru
 3. Tamaș Andrei – membru
 4. Zaharia Mariana – membru
 5. Beșu Monica – secretar

Comisia de acordare a burselor și rechizitelor școlare

 1. Iordache Ioana Roxana – președinte
 2. Tamaș Andrei – membru
 3. Cucoară Marina Magdalena – membru
 4. Zaharia Mariana – membru
 5. Ionel Antonița – membru
 6. Beșu Monica – secretar

Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale

 1. Iordache Ioana Roxana – Președinte
 2. Ciobanu Daniela Gabriela – membru
 3. Nohai Carmen – membru
 4. Petruț Ioana – membru
 5. Nistor Cristina – membru
 6. Cojocaru Lăcrămioara – secretar

Comisia de recepție a valorilor materiale

 1. Ciobanu Daniela Gabriela – președinte
 2. Burghelea Raluca Monica – membru
 3. Cucoară Marina Magdalena – secretar

Comisia de casare pentru activele fixe corporale și necorporale și pentru materiale de natura obiectelor de inventar

 1. Ciobanu Daniela Gabriela – președinte
 2. Burghelea Raluca Monica – membru
 3. Nistor Cristina – membru
 4. Cucoară Marina Magdalena – secretar

Comisia de achiziții a valorilor materiale

 1. Iordache Ioana Roxana – președinte
 2. Burghelea Raluca Monica – membru
 3. Tamaș Andrei – membru
 4. Zaharia Mariana – membru
 5. Cucoară Marina Magdalena – secretar

Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru programul social „EURO 200”

 1. Ciobanu Daniela Gabriela – președinte
 2. Cucoară Marina Magdalena – membru
 3. Tamaș Andrei – membru
 4. Beșu Monica – secretar

Comisia responsabilă cu gestiunea SIIIR

 1. Iordache Ioana Roxana – președinte
 2. Tamaș Andrei – membru
 3. Zaharia Mariana – membru
 4. Beșu Monica – secretar

Comisia pentru aprobarea codului de conduită

 1. Iordache Ioana Roxana – președinte
 2. Popescu Roxana – membru
 3. Nistor Cristina – membru
 4. Beșu Monica – secretar

Comisia de evidență și gestionare a materialelor școlare

 1. Ciobanu Daniela Gabriela – președinte
 2. Cucoară Marina Magdalena – membru
 3. Ignat Andreea – membru
 4. Andriescu Andreea – secretar

Director,

Prof. Iordache Ioana Roxana