Catedre

Limba și literatura română

Limba și literatura engleză

Limba și literatura franceză

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Cultură civică

Istorie

Geografie

Religie

Educație plastică

Educație muzicală

Educație fizică și sport

Educație tehnologică

Informatică și TIC