Consiliu de Administraţie

Preşedinte C.A. – prof. Soloan Mihai – DIRECTOR

Membri:

– prof. Iordache Ioana Roxana – director adjunct – membru

– prof. Balan Ana Maria – membru

– prof. Bălan Ion – membru

– prof. Frăsînel Ioana – membru

– prof. Popescu Roxana Cristina – membru

–  Varganici Simona – reprezentant al primarului

– Curelaru Iulian – reprezentant al Consiliului Local

– Mihalcea Cristian – reprezentant al Consiliului Local

– Vasilache Alexandra – reprezentant al Consiliului Local

– Goia Mihaela – reprezentant al părinţilor

– Adăscăliței Lohan Paula – reprezentant al părinţilor

– Sîrcu FLorin – reprezentant al părinţilor

Lider de Sindicat

– prof. Lupu Maria Magdalena – observator

Secretar

– Prof. Petruț Ioana Cristina