Concurs bucatar

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Daniela Cuciuc”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ În baza HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

Read more