Diriginti

Clasa pregătitoare A – Mutu Elena Cristina

Clasa pregătitoare B – Ionel Antonița

Clasa I A – Darandoi Angela

Clasa I B – Popescu Roxana

Clasa a II-a A – Petruț Ioana Cristina

Clasa a II-a B – Laza Cohut Cristina

Clasa a III-a A – Iordache Ioana Roxana

Clasa a III-a B – Ignat Andreea

Clasa a IV-a A – Mirăuță Florența Roxana

Clasa a IV-a B – Nohai Maria Carmen

Clasa a V-a A – Sasu Maria Cătălina

Clasa a V-a B – Danieluc George Mihnea

Clasa a VI-a A – Afloarei Anca

Clasa a VI-a B – Verman Ioana

Clasa a VII-a A – Chioacă Elena Daniela

Clasa a VII-a B – Lupu Maria Magdalena

Clasa a VIII-a A – Andrei Petronela

Clasa a VIII-a B – Amariei Cosma Sorin