Diriginti

Clasa pregătitoare A – Darandoi Angela

Clasa pregătitoare B –Popescu Roxana Cristina

Clasa I A – Petruț Ioana Cristina

Clasa I B – Laza Cohut Cristina

Clasa a II-a A – Iordache Ioana Roxana

Clasa a II-a B – Ignat Andreea

Clasa a III-a A – Mirăuță Florența Roxana

Clasa a III-a B – Nohai Maria Carmen

Clasa a IV-a A – Mutu Elena Cristina

Clasa a IV-a B – Ionel Antonița

Clasa a V-a A – Afloarei Anca

Clasa a V-a B – Verman Ioana

Clasa a VI-a A – Chioacă Elena Daniela

Clasa a VI-a B – Lupu Maria Magdalena

Clasa a VII-a A –  Andrei Petronela

Clasa a VII-a B – Amariei Cosma Sorin

Clasa a VIII-a A – Sasu Maria Cătălina

Clasa a VIII-a B – Pricop Iustinian