Diriginti

Clasa pregatitoare A – Petruț Ioana Cristina

Clasa pregatitoare B – Laza Cohut Cristina

Clasa I A – Filipov Elena

Clasa I B – Gruia Roxana

Clasa a II-a A – Zaiț Camelia

Clasa a II-a B – Nohai Maria Carmen

Clasa a III-a A – Mutu Elena

Clasa a III-a B – Ionel Antonița

Clasa a IV-a A – Popescu Roxana

Clasa a IV-a B – Darandoi Angela

Clasa a V-a A – Bălan Ion

Clasa a V-a B – Irimia Sergiu

Clasa a VI-a A – Andrei Petronela

Clasa a VI-a B – Archip Maria

Clasa a VII-a A – Nechifor Teodora

Clasa a VII-a B – Lupu Maria Magdalena

Clasa a VIII-a A – Muraru Gheorghe

Clasa a VIII-a B – Dabija Raluca