Diriginti

Clasa pregătitoare A – Zaiț Camelia

Clasa pregătitoare B – Nohai Carmen

Clasa I A – Ionel Antonița

Clasa I B – Mutu Cristina

Clasa a II-a A – Darandoi Angela

Clasa a II-a B – Popescu Roxana

Clasa a III-a A – Petruț Ioana

Clasa a III-a B – Laza Cohut Cristina

Clasa a IV-a A – Filipov Elena

Clasa a IV-a B – Ignat Andreea

Clasa a V-a A – Boghian Cătălina

Clasa a V-a B – Bălan Ion

Clasa a VI-a A – Afloarei Anca

Clasa a VI-a B – Andriescu Elena

Clasa a VII-a A – Chioacă Daniela

Clasa a VII-a B – Lupu Magdalena

Clasa a VIII-a A – Andrei Petronela

Clasa a VIII-a B – Archip Maria