Diriginti

Clasa pregătitoare A – Ionel Antonița

Clasa pregătitoare B – Mutu Cristina

Clasa I A – Darandoi Angela

Clasa I B – Popescu Roxana

Clasa a II-a A – Petruț Ioana

Clasa a II-a B – Laza Cohut Cristina

Clasa a III-a A – Filipov Elena

Clasa a III-a B – Ignat Andreea

Clasa a IV-a A – Zaiț Camelia

Clasa a IV-a B – Nohai Carmen

Clasa a V-a A – Afloarei Anca

Clasa a V-a B – Andriescu Elena

Clasa a VI-a A – Chioacă Daniela

Clasa a VI-a B – Lupu Magdalena

Clasa a VII-a A – Andrei Petronela

Clasa a VIII-a A – Archip Maria