Reinscrieri / Inscrieri gradinita pentru anul scolar 2022-2023

Reinscrieri / Inscrieri gradinita pentru anul scolar 2022-2023

Etapa de reînscriere a copiilor care frecventează Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț” și Grădinița „Daniela Cuciuc”, se va desfășura în perioada de 16.05.-27.052022, prin completarea unei cereri la grupa din care face parte fiecare copil.

Prima etapa de înscriere se va desfășura în perioada 30.05 – 10.06.2022.
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
– Certificat naștere copil;
– Certificat căsătorie părinți sau hotărâre de divorț (după caz);
– Carte de identitate părinți;
– Adeverință de salariat (cel puțin de la unul dintre părinți);
– Aviz epidemiologic cu vaccinările (de la medicul de familie).

Criteriile generale de departajare, în cazul în care numărul de înscrieri este mai mare decât numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, sunt următoarele:
– Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
– Existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;
– Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ la care se dorește înscrierea;
– Existența unui document medical eliberat de medicul specialist / certificat de orientare școlară și profesională / certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

A doua etapa de înscriere se va desfășura în perioada 16.06 – 24.06.2022.

Pentru anul școlar 2022-2023, unitatea are următorul plan de școlarizare aprobat:

Grădinița                                       Tip grupă                                  Nr grupe      Nr locuri
GPP „Floare de Colț”                    Mică – program prelungit              3               66
GPP „Floare de Colț”                    Mijlocie – program prelungit          3               79
GPP „Floare de Colț”                    Mijlocie – program normal             1               20
GPP „Floare de Colț”                    Mare – program prelungit              3               75
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mică – program prelungit               1               25
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mijlocie – program prelungit           1               27
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mijlocie – program normal              1               21
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mare – program prelungit               1               26
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mare – program normal                  1               25

Director, Prof. Soloan Mihai