REINSCRIEREA / INSCRIEREA LA GRADINITA

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

AN ȘCOLAR 2023-2024

Înscrierile au loc la secretariatul Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc”, după următorul program:

 • 15 iunie – 8:00-18:00
 • 16 iunie – 8:00-17:00
 • 19 iunie – 8:00-18:00

Documente necesare la înscriere:

 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie acte identitate părinți;
 • Adeverință de angajat;
 • Copie certificat căsătorie părinți / hotărâre de divorț;
 • Aviz epidemiologic cu vaccinările.

Locuri disponibile pentru etapa de înscriere:

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

 • Grupa mică – 60 de locuri
 • Grupa mijlocie – 2 locuri

Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”

 • Grupa mică Program Prelungit – 20 de locuri
 • Grupa mică Program Normal – 20 de locuri
 • Grupa mare Program Normal – 3 locuri

METODOLOGIA ȘI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ CU GRUPE DE NIVEL PREȘCOLAR ȘI/SAU ANTEPREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ORDIN-nr.-4319-Metodologiei-cadru-de-inscriere-a-copiilor-in-unitati-de-invatamant-preuniversitar-cu-personalitate-juridica-cu-grupe-de-nivel-prescolar

Anexa-nr.-2-Ordin-4319-Calendarului-inscrierii-copiilor-anteprescolari-si-prescolari-in-anul-scolar-2023-2024-1

Procedură operațională privind desfășurarea reînscrierii/înscrierii în învățământul antepreșcolar și preșcolar

Plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea înscrierii copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar

Documente și precizări necesare înscrierii copiilor în unitățile de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Criterii_de_departajare_generale_specifice_Redacted

Documente_precizari_necesare_inscrierii_Redacted

Modalitate_stabilire_locuri_libere_Redacted

Precizari_inscriere_mai_multe_unitati_Redacted

TELVERDE_Redacted

Declaratie_pe_propria_raspundere_anexa_la_metodologia_cadru

Reinscrieri / Inscrieri gradinita pentru anul scolar 2022-2023

Reinscrieri / Inscrieri gradinita pentru anul scolar 2022-2023

Etapa de reînscriere a copiilor care frecventează Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț” și Grădinița „Daniela Cuciuc”, se va desfășura în perioada de 16.05.-27.052022, prin completarea unei cereri la grupa din care face parte fiecare copil.

Prima etapa de înscriere se va desfășura în perioada 30.05 – 10.06.2022.
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
– Certificat naștere copil;
– Certificat căsătorie părinți sau hotărâre de divorț (după caz);
– Carte de identitate părinți;
– Adeverință de salariat (cel puțin de la unul dintre părinți);
– Aviz epidemiologic cu vaccinările (de la medicul de familie).

Criteriile generale de departajare, în cazul în care numărul de înscrieri este mai mare decât numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, sunt următoarele:
– Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
– Existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;
– Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ la care se dorește înscrierea;
– Existența unui document medical eliberat de medicul specialist / certificat de orientare școlară și profesională / certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

A doua etapa de înscriere se va desfășura în perioada 16.06 – 24.06.2022.

Pentru anul școlar 2022-2023, unitatea are următorul plan de școlarizare aprobat:

Grădinița                                       Tip grupă                                  Nr grupe      Nr locuri
GPP „Floare de Colț”                    Mică – program prelungit              3               66
GPP „Floare de Colț”                    Mijlocie – program prelungit          3               79
GPP „Floare de Colț”                    Mijlocie – program normal             1               20
GPP „Floare de Colț”                    Mare – program prelungit              3               75
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mică – program prelungit               1               25
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mijlocie – program prelungit           1               27
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mijlocie – program normal              1               21
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mare – program prelungit               1               26
Grădinița „Daniela Cuciuc”           Mare – program normal                  1               25

Director, Prof. Soloan Mihai