INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE 2022

     Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 28 martie 2022 dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.
     În perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.
     Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.
     Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 11 aprilie – 27 mai 2022, astfel:

 • 11 aprilie – 10 mai 2022: depunerea cererilor de către părinți;
 • 11 – 12 mai 2022:procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 13 – 25 mai 2022: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 27 mai 2022: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

     A doua etapă de înscriere în învățământul primar (30 mai – 8 septembrie):

 • 30 mai 2022: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 31 mai – 7 iunie 2022: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 10 iunie 2022: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.
 • În perioada1 – 8 septembrie 2022;sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Linkuri utile:

 Înscriere învățământ primar site ISJ Neamț
Site ISJ
Ordin înscriere clasa pregatitoare
Calendarul înscrierii în învățământului primar pentru anul școlar 2022-2023

Circumscripția școlară:

     Străzi arondate: Aleea Paltinilor (A, B1(4), C1, C2, C3, C4), Biruinței (C16), Brândușelor (D27, M1, M3), Dimitrie Leonida (D1(9), D2, D3, D7, D8, D9, D10, 101, 102 nefamiliști), Lămâiței (C8(15), C9(17), D1(8), D2, D26), Mărăței (E0, E1, E2, E3, E4, A1(2), A2(1), B2(3), 114, 116, 118), Progresului (D30(71), D31, D33, D32, B5, 121(48), D21, D22, D24, D23, M3, D5, D6, D7, 118, G7, G8, 120, 114, 108, G4 nefamiliști, 110, 130, 132, 128, 126, 124, 122), Narciselor, Buzești, Anton Naum, Nalbei

     Pentru anul școlar 2022-2023, conform Proiectului Planului de Școlarizare, la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț s-au propus două clase pregătitoare 50 de elevi.
     Clasele vor funcționa la etajul al II-lea, dimineața (8:00-12:00).
     Elevii vor beneficia de activități în Laboratorul de Informatică, în Cabinetul Fonic, Biblioteca școlii, dar și Sala de Festivități.

Programul de depunere a cererilor de înscriere în clasa pregătitoare însoțite de documente necesare, este următorul

 • Luni – Joi în intervalul orar 8:00-18:00
 • Vineri în intervalul orar 8:00-17:00

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 11 aprilie);
 • Copie după actele de identitate ale părinților/tutorilor legali;
 • Copie certificat de căsătorie părinții (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului);
 • Copie a certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
 • Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar are lor în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022.

     Pentru copiii care au frecventat grădinița

 • Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de
  învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
  recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 •  Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea
  de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
  înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după
  caz;

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

I. Criterii generale:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

POZE
poza 9
poza 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poza 7
 
 
 
 
 
 
 
poza 6
 
 
 
 
 
poza 3
 
 
 
 
 
 
poza 4
 
 
 
 
 
 
poza 5
 
 
 
 
 
 
poza 1
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare;
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a);
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare.

Ce învață copiii în clasa pregătitoare?

– Comunicare în limba română;
– Matematică și Explorarea mediului;
– Dezvoltare personală;
– Arte vizuale și Abilități practice;
– Muzică și mișcare;
– Educație fizică;
– Religie;
– Limba Engleză.

Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare?

– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor;
– mobilier modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu și joacă: Arte, Ludotecă, Bibliotecă;
– condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale;
– covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor.
Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
– importanța învățării prin joc;
– necesitatea învățării prin cooperare;
– abordare integrată a învățării, depășind cadrul disciplinelor școlare clasice (formale);
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.
O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare.

Cum se face evaluarea?

     Sunt vizate cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinele de studiu specifice clasei pregătitoare.

     Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
– vor cunoaște punctele forte ale propriului copil;
– vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună dezvoltare a copilului.

     Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

Nu se acordă note sau calificative!

Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandări, recompense (emoticoane, medalii, diplome).