Comunicat Ministerul Educatiei burse elevi 05.01.2022

05.01.2021

Bursele de performanță și de merit stimulează competiția și învățarea și sunt destinate celor mai buni elevi. Pentru toți ceilalți există burse de studiu, burse sociale, burse profesionale și bursa Bani de liceu.

 Cuantumul burselor a crescut de la valori derizorii în multe cazuri în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/luna bursa de performanță și 200 lei/lună bursa de merit. Întrebare: UNDE este SCĂDEREA cuantumului burselor?

 1. Bugetul destinat burselor elevilor a crescut de 4 ori față de bugetul anului 2020 și cu 60% față de anul 2021. Întrebare: UNDE este SCĂDEREA fondului de burse?
 2. Cei 000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Întrebare: UNDE este «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit?

Până în anul 2020, inclusiv, bursele de performanță, de merit, sociale și de studio au fost finanțate doar de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. În anul școlar 2019-2020 suma alocată, exclusiv de către autoritățile administrației publice locale,  pentru plata burselor elevilor, a fost de 270 milioane lei. Din datele colectate de către Ministerul Educației, numărul total de beneficiari a fost 233.754 (dintre care 123.472 de burse de merit).

Prin HG nr. 1.064/2020 s-a stabilit, pentru prima dată, pentru anul şcolar 2020 – 2021, un cuantum minim al burselor de performanţă, de merit, de studio şi de ajutor social de 100 lei pentru anul școlar 2020-2021. În aceeași Hotărâre de Guvern s-a stabilit pentru prima oară după anul 1989 că va fi asigurat de la bugetul de stat, din cote defalcate din TVA, cuantumul minim de 100 lei/lună, indiferent de tipul bursei. Ca urmare a acestor modificări, anul 2021 a fost primul an în care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru plata burselor elevilor, acordate în baza art.82 din Legea Educației. Suma alocată de la bugetul de stat a fost de 645,288 de milioane lei, numărul beneficiarilor fiind de 605.510 elevi.

Prin HG nr. 1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, diferențiat, pentru prima dată, în funcție de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 lei pentru bursele de merit și cele de ajutor social și 150 de lei pentru bursele de studiu.

Facem precizarea ca până în anul 2020, inclusiv, au existat forte multe burse în cuantum derizoriu/rușinos de 6 lei, 8lei sau 10 lei/lună. Prima întrebare ar fi: UNDE este SCĂDEREA cuantumului burselor?

În anul 2022 a fost alocată, prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021, suma de 1,031 miliarde lei din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA (creștere de 60% față de execuția anului 2021). A doua întrebare ar fi: UNDE este SCADEREA fondului de burse?

De asemenea, pentru anii 2020-2021, din bugetul Ministerului Educației au fost asigurate integral plățile pentru bursele Bani de liceu (250 lei/lună) și Bursa profesională (200 lei/lună), iar în bugetul pe anul 2022 sunt cuprinse sumele necesare pentru plata acestora, respective 51,4 milioane lei pentru 22.853 de beneficiary ai Programului Bani de liceu și 176,5 milioane lei pentru 99.969 de beneficiary ai Programului Bursa profesională. Potrivit prevederilor legale, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Totodată, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. Bursa profesională poate fi cumulată cu bursa de performanță sau cu bursa de merit.

Practic, bugetul burselor elevilor in anul 2022 este de 4 ori mai mare decât bugetul anului 2020. Ne întrebăm încă o dată: UNDE este SCADEREA fondului de burse? Creșterea fondului de burse de aproape 4 ori între 2020 și 2022 nu este corelată în niciun fel cu afirmația conform căreia Guvernul dorește să micșoreze fondul de burse al elevilor.

Numărul estimat de beneficiari pentru anul 2022 este de 537.477 de elevi, din care 347.000 de burse de merit (prin luarea în calcul a plafonului de 9.50) și 156.000 de burse de ajutor social. Precizăm că cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Deci, a treia întrebare ar fi: UNDE este «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit?

Precizăm că, din datele transmise de către inspectoratele școlare, în anul școlar 2021-2022, rezultă că un număr de 753.400 de elevi, reprezentând 53% din numărul total de elevi eligibili pentru burse, au medii cuprinse în intervalul 8,50 și 10, dintre care 346.698 de elevi au avut medii peste 9,50, reprezentând 25% din numărul total de elevi eligibili.

Menționăm că ordinul care stabilește noile criterii generale de acordare a burselor elevilor a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social încă din data de 11 octombrie 2021. De altfel, chiar într-una dintre variantele propuse de reprezentanții elevilor în data 14.09.2021 se menționa acordarea burselor de merit pentru elevii care au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv media generală între 9,50 și 10, nota 10 la purtare în anul anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasa a V-a.

Precizăm că Ministerul Educației monitorizează în permanență evoluția și va realiza o analiză a rezultatelor obținute prin aplicare acestei măsuri de sprijin și stimulare a performanțelor elevilor putând propune, dacă va fi cazul, modificări ale criteriilor generale de acordare a burselor.

Totodată, reiterăm faptul că suma prevăzută cu această destinație în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 va fi utilizată, în exclusivitate, pentru plata burselor elevilor.

Concluzie: „Oricât de mult ar fi promovată o informație falsă ea nu poate căpăta valoare de adevăr.”

 

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

 

 

TELVERDE EVALUARE NATIONALA

TELVERDE destinat furnizării de informații specifice examenelor naționale și pentru sesizarea eventualelor nereguli/disfuncționalități legate de acestea.

 

TELVERDE – 0800816233

ANUNT REINSCRIERE – INSCRIERE GRADINITA 2021-2022

ANUNȚ REÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

       Vă anunțăm că etapa de reînscrieri a copiilor aflați deja în grupele de grădiniță se va desfășura în perioada 17.05 – 28.05.2021, ora 12:00, la grupele de grădiniță.

 ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ

        Vă anunțăm că etapa de înscriere a copiilor ce își vor face debutul în anul școlar 2021-2022 în grădiniță va avea loc la secretariatul Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc”, în perioada

 • 31.05.2021 – 10.06.2021, în intervalul orar 08:00 – 16:00
 • 11.06.2021, în intervalul orar 08:00 – 12:00

 Documente necesare înscriere

 •  Copie certificat naștere copil;
 • Copie carte identitate părinți;
 • Adeverință de salariat părinte (cel puțin unul dintre părinți) pentru program prelungit;
 • Aviz epidemiologic (vaccinări) de la medicul de familie;
 • Dosar plastic.

Director,

Prof. Iordache Ioana Roxana

Inscriere clasa pregatitoare 2021-2022

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

 • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):

 • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Linkuri utile:
 Înscriere învățământ primar site ISJ Neamț
Site ISJ
Metodologie înscriere

Calendar

 Circumscripția școlară:

     Străzi arondate: Aleea Paltinilor (A, B1(4), C1, C2, C3, C4), Biruinței (C16), Brândușelor (D27, M1, M3), Dimitrie Leonida (D1(9), D2, D3, D7, D8, D9, D10, 101, 102 nefamiliști), Lămâiței (C8(15), C9(17), D1(8), D2, D26), Mărăței (E0, E1, E2, E3, E4, A1(2), A2(1), B2(3), 114, 116, 118), Progresului (D30(71), D31, D33, D32, B5, 121(48), D21, D22, D24, D23, M3, D5, D6, D7, 118, G7, G8, 120, 114, 108, G4 nefamiliști, 110, 130, 132, 128, 126, 124, 122), Narciselor, Buzești, Anton Naum, Nalbei

     Pentru anul școlar 2021-2022, conform Proiectului Planului de Școlarizare, la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț s-au propus două clase pregătitoare cu 50 de elevi.
     Clasele vor funcționa la etajul al II-lea, dimineața (8:00-12:00), cu posibilitatea organizării Programului „Școală după școală” (la solicitarea părinților). Programul “Şcoala după şcoală” este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare prin activităţi educative, recreative, dar și un sprijin acordat părinților care lucrează și nu au cu cine lăsa copiii după terminarea orelor. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală”  de la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț, vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale, nonverbale, dar şi nivelul creativităţii.
     Elevii vor beneficia de activități în Laboratorul de Informatică, în Cabinetul Fonic, în  Biblioteca școlii, dar și Sala de Festivități.
 
     Perioada de înscriere este între 29 martie – 28 aprilie 2021, în intervalul orar 8:00-16:00 (luni-vineri).

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 29 martie);
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de
învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea
de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după
caz;

     CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
 1. Prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00
– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 • 20 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.
 1. A doua etapă: 24 mai – 31 mai 2021
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 4 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

     I. Criterii generale:
     a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
     b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
     c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
     d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
    
    

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.