Ofertă educaţională

Sloganul şcolii noastre: „Împreună suntem mai puternici!”

Scurt istoric

Şcoala cu clasele I-VIII “Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ se află în cartierul Mărăţei, pe strada Progresului nr. 108 şi existenţa ei începe din anul 1977 ca Şcoala nr. 26 Piatra Neamţ – Dispoziţia nr.149/19.09.1977 dată de ISJ. Înfiinţată acum 30 de ani, Şcoala cu clasele I-VIII “Daniela Cuciuc” a funcţionat mai întâi ca Liceu de construcţii, apoi a căpătat denumirea de Şcoala Generală Nr. 26 până în anul 2005 când devine Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Piatra Neamţ. Are in componenta sa si grupe pentru invatamantul prescolar, cu sali adaptate si amenajate pentru activitatile specifice gradinitei. Fiind institutie cu personalitate juridică, în anul 2007 a primit şi structura Grădiniţa „Floare de Colţ”. În anul 2009 devine Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ.

             Dispune de două clădiri moderne, cu săli de clasă spaţioase, luminoase, cu laboratoare dotate cu mobilier şi aparatură specifice fiecărei ştiinţe (matematică, chimie-fizică, biologie, limba română, istorie, informatică, bibliotecă, sală de sport, vestiare, grupuri sanitare moderne la fiecare etaj). Şcoala este autorizată din punct de vedere sanitar; are încălzire prin centrală proprie; conexiune la Internet.

          Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb la nivelul primar şi gimnazial, iar la nivelul preşcolar sunt grupe cu program prelungit si program normal.

          Rezultatele bune obţinute de această unitate au generat creşterea efectivului de cadre didactice: 1977-1978 erau 36 cadre didactice ce au determinat ca 100% din absolvenţii claselor a VIII-a să fie absorbiţi la liceele la care şi-au dorit să intre, iar în anul şcolar următor numărul de cadre didactice a ajuns la 40.

Viziune

Având în vedere: Legea nr.87/2006 privind asigurarea calităţii în învăţământ, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/2005, Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar şi  Competiţia Naţională “ŞCOALA EUROPEANĂ” – Ordin nr. 3702/14.04.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei Naţionale de evaluare la Concursul „MADE FOR EUROPE”, ediţia 2008  Competiţia “ŞCOALA Europeană”, Programul Naţional „Valori şi mijloace ale educaţiei astăzi” aprobat prin O.M.E.N. 4181/5.08.1999, învăţarea în şcoală realizată prin intermediul activităţii curriculare şi extracurriculare presupune interacţiunea complexă dintre cunoştinţe, valori, atitudini şi comportamente.

 În acest context, şcolii romaneşti îi revine un rol important în articularea dintre educaţie, competitivitate profesională şi cetăţenie democratică, având în vedere că performanţele şi competenţele individului în sfera privată, profesională şi publică depind în foarte mare masură de rezultatele educaţiei sistematice, instituţionalizate, iar educaţia trebuie să permită cunoaşterea de către elevi a valorilor care întemeiază normele sociale, să formeze o conduită moral-civică, care să raspundă cerinţelor actuale ale societăţii româneşti.

Viziunea Şcolii “Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ este Educaţia de calitate orientată pe rezultate, ce să respecte autonomia individuală şi cea instituţională, cu accent pe prevenţia deficienţelor, generând calitatea educaţiei în mod conştient şi programatic bazată pe valorile europene şi locale, pe coperare europenaă şi cetăţenie activă.

        Elevii sunt învăţaţi să gândească critic, să lucreze independent, să comunice efectiv, să manifeste respect faşă de ei înşişi, faţă de cei din jurul lor şi faşă de mediul înconjurător, fiind pregătiţi să înfrunte viaţa cu încredere şi cu puternic simţ al propriei valori. Întregul personal al şcolii împreună cu familia şi celelalte componente ale societăţii are dorinţa de a ajuta elevii să răspundă acestei provocări încurajându-i să-şi descopere capacităţile şi talentele fiecăruia dintre ei, să demonstreze flexibilitate şi capacitate de integrare în medii diverse să-şi formeze capacităţile şi motivaţiile proprii învăţării permanente.

Misiune

Pe principiul „ Ne dezvoltăm prin noi înşine!” misiunea şcolii noastre porneşte de la valorile europene, locale şi spirituale ce definesc omul contemporan, adaptat şi flexibil profesional, cu toleranţă şi încredere în semeni.

ŞCOALA GIMNAZIALA “DANIELA CUCIUC” PIATRA NEAMŢ  –    promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor a aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit pentru  integrarea activă şi cu succes în viaţa socială; şcoala noastră oferă un cadru coerent şi flexibil, adecvat, transparent pentru toţi elevii, asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării ca întreg; vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active  şi bunei sănătăţi.

ŞCOALA GIMNAZIALA “DANIELA CUCIUC” PIATRA NEAMŢ  –  rămâne deschisă colaborării cu familia şi comunitate locală pentru asigurarea nevoilor educaţionale ale comunităţii, pentru a asigura aproprierea între oameni, cunoaşterea şi respectarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

ŞCOALA GIMNAZIALA “DANIELA CUCIUC” PIATRA NEAMŢ –   doreşte săsatisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia , deschis spre schimbare şi spre învăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice , în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber şi deschis. Fiecare elev  să aibă o dezvoltată şi responsabilizată „stimă de sine”, iar libertatea individuală să nu aducă atingeri celor din jur, combătând violenţa şi delincvenţa specifică unor cartiere mărginaşe.

BAZA MATERIALĂ

  1. Suprafaţă totală clădire – 3597 mp

      Suprafaţă curte – din care :

 • – curte 49 mp
 • – teren sport 1 – 1800 mp
 • – teren sport 2 – 375 mp

      Total : 5821 mp.

 • 2. SĂLI DE CLASĂ – 29 din care :
 • – 18 săli pt. elevi
 • – 4 săli pt. preşcolari
 • – 2 cabinete informatică
 • – 2 laboratoare
 • – 1 cabinet lingvistic
 • – 1 sala multimedia
 • – 1 biblioteca
 • 3. SALĂ DE SPORT – 1
 • 4. SALĂ DE MESE – 1
 • 5. SALĂ DE FESTIVITĂŢI – 1
 • 6. SALĂ PT. PROGRAMUL „CORN ŞI LAPTE”- 1
 • 7. SALĂ PUPITRU MUZICĂ – 1
 • 8. CABINET METODIC – 1
 • 9. CABINET MEDICAL – 1
 • 10. SALĂ HĂRŢI (material didactic) – 1
 • 11. ANEXE LABORATOR – 2
 • 12. CANCELARIE – 1
 • 13. BIROURI – 5
 • 14. GRUPURI SANITARE – 13

 

Resurse umane:

Total prescolari: 443

din care:

Grădinita cu Program Normal ,, Daniela Cuciuc,, : 25 prescolari

Grădinita cu Program Prelungit ,,Daniela Cuciuc,, : 93 prescolari

Grădinita cu Program Prelungit ,,Floare de Colt,, : 268 prescolari

Total elevi: 429

din care:

Învătământ primar: 224 elevi

Învătământ gimnazial : 190 elevi

Total cadre didactice :

47 din care

– 13 profesori

– 10 învătători

– 25 educatoare (din care 19 la G.P.P. ,,Floare de Colt,,)

– 1 director

– 1 director adjunct