INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE 2020

Linkuri utile:
 Înscriere învățământ primar site ISJ Neamț
Ordinul și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul scolar 2020-2021
Ordinul și metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul scolar 2020-2021
Centre evaluare psihosomatica 2020
 

 Circumscripția școlară:

     Străzi arondate: Aleea Paltinilor (A, B1(4), C1, C2, C3, C4), Biruinței (C16), Brândușelor (D27, M1, M3), Dimitrie Leonida (D1(9), D2, D3, D7, D8, D9, D10, 101, 102 nefamiliști), Lămâiței (C8(15), C9(17), D1(8), D2, D26), Mărăței (E0, E1, E2, E3, E4, A1(2), A2(1), B2(3), 114, 116, 118), Progresului (D30(71), D31, D33, D32, B5, 121(48), D21, D22, D24, D23, M3, D5, D6, D7, 118, G7, G8, 120, 114, 108, G4 nefamiliști, 110, 130, 132, 128, 126, 124, 122), Narciselor, Buzești, Anton Naum, Nalbei

     Pentru anul școlar 2020-2021, conform Proiectului Planului de Școlarizare, la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț s-au propus două clase pregătitoare cu 50 de elevi.
     Clasele vor funcționa la parterul unității, dimineața (8:00-12:00), cu posibilitatea organizării Programului „Școală după școală” (la solicitarea părinților). Programul “Şcoala după şcoală” este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare prin activităţi educative, recreative, dar și un sprijin acordat părinților care lucrează și nu au cu cine lăsa copiii după terminarea orelor. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală”  de la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț, vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale, nonverbale, dar şi nivelul creativităţii.
     Elevii vor beneficia de activități în Laboratorul de Informatică, în Cabinetul Fonic, în  Biblioteca școlii, dar și Sala de Festivități.
 
     Perioada de înscriere este între 4 martie – 23 martie 2020, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-vineri).

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie);
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

     Perioada de evaluare psihosomatică este între 25 februarie – 20 martie 2020 și se realizează la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”

 CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
 1. Prima etapă: 4 – 23 martie

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00
– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 • 01 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.
 1. A doua etapă: 23 – 30 aprilie
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 7 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

     I. Criterii generale:
     a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
     b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
     c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
     d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
    
      II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie .
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

 
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

 
ZIUA PORȚILOR DESCHISE
05.03.2020

POZE
poza 9
poza 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poza 7
 
 
 
 
 
 
 
poza 6
 
 
 
 
 
poza 3
 
 
 
 
 
 
poza 4
 
 
 
 
 
 
poza 5
 
 
 
 
 
 
poza 1
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare;
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a);
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare.

Ce învață copiii în clasa pregătitoare?

– Comunicare în limba română;
– Matematică și Explorarea mediului;
– Dezvoltare personală;
– Arte vizuale și Abilități practice;
– Muzică și mișcare;
– Educație fizică;
– Religie;
– Limba Engleză.

 Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare?

– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor;
– mobilier modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu și joacă: Arte, Ludotecă, Bibliotecă;
– condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale;
– covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor.
 

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
– importanța învățării prin joc;
– necesitatea învățării prin cooperare;
– abordare integrată a învățării, depășind cadrul disciplinelor școlare clasice (formale);
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.
O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare.

 Cum se face evaluarea?

Sunt vizate cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinele de studiu specifice clasei pregătitoare.
Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
– vor cunoaște punctele forte ale propriului copil;
– vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună dezvoltare a copilului.
Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
Nu se acordă note sau calificative!
Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandări, recompense (emoticoane, medalii, diplome).