IN ATENTIA ELEVILOR INSCRISI LA EVALUARE NATIONALA

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DE CLASA a VIII- a, EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

 • Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 0900.
 • Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.
 • Elevii se vor legitima cu  C.I. sau, după caz, cu certificatul de naștere.
 • Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală si niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia.
 • Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea Naţională în sesiunea respectivă.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul.
 • Se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi.
 • Elevii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.
 • Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute.
 • Elevii nu vor părăsi sala înainte de ora 10.00.
 • Elevii surprinsi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi mod.

PREȘEDINTE COMISIE, DIRECTOR, PROF. NICULINA NIȚĂ