DE PE SITE-UL ISJ NEAMT

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare

http://www.isjneamt.ro/fisiere/comunicari/titularizare/OMECTS_4472_14_06_2012_modificare_completare_mobilitate.pdf