Conditii specifice miscare personal didactic

Conditii specifice

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, conform art. 29, alin (2) din metodologie, stabilite în CA al unității în data de 07.02.2018
1. Punctajul minim obținut, conform fișei de evaluare a personalului didactic (Anexa 2 – Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019) să fie de 45 de puncte; – 3 puncte
2. Inspecția la clasă conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 la care nota minimă acceptată este7; – 3 puncte
3. Atestarea prin portofoliu personal a obținerii de minim 30 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani de activitate în învățământ; – 1 punct
4. Participarea la activități extrașcolare și extracurriculare în calitate de organizator; – 1 punct
5. Vechime de predare în învățământ preuniversitar – minim 2 ani; – 1 punct
6. Să dețină minim gradul II; – 1 punct
Notă: Este declarat admis candidatul care obține punctajul cel mai mare