CENTENAR 2018 România dodoloață – România spre care tindem

Scopul proiectului:

Pregătirea aniversării a 100 de ani de la luptele eroice de pe frontul din Carpații Orientali și de la Marea Unire.

Obiectivele proiectului:

 • Cunoașterea de către elevi a momentelor istorice care au pus bazele
  • statului național unitar român;
  • Revitalizarea sentimentului patriotic și educarea elevilor în spiritul valorilor naționale;
  • Dezvoltarea spiritului civic de responsabilitate și cooperare în echipă a educabililor;
  • Cunoașterea de către elevi a rolului Reginei Maria în făurirea României Mari și în promovarea portului românesc;
  • Implicarea voluntarilor-elevi în cunoașterea valorilor istoriei naționale.

  Grupul țintă: elevii claselor I-VIII și profesorii Școlii Gimnaziale “Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț

  Parteneri implicați:

  • Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  • Complexul Muzeal Județean Neamț

  Locul de desfășurare: Sala de festivități, cabinetul fonic și curtea Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț, Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț.

  Durata activității: 01.12.2017-01.12.2018

  Resurse:

  • umane (grupul țintă: elevi, profesori , învățători, muzeograf, informatician)
  • materiale (laptop, tablă electronică, video-proiector, stick de memorie sau CD, afiș de prezentare, fișe de lucru, referate, lucrări de specialitate privind Marea Unire din 1918)
  • informaționale (documente, studii și articole de specialitate, cărți, documentare).

  Metode de lucru și strategii de aplicare:

  • problematizarea, demonstrația, prezentarea power- point, dialogul, audiția, comparația concomitentă, redactarea și prezentarea unor referate, utilizarea mijloacelor TIC, realizarea feed-back-ului.