Ciclul Gimnazial – Coșul cu fructe … coșul cu sănătate – la Școala Daniela Cuciuc!

Elevii ciclului gimnazial din cadrul Școlii noastre au fost premiați azi, 31.05.2017, la Concursul Județean ,,Coșul cu fructe – coșul cu sănătate”, organizat de Consiliul Județean Neamț și ISJ Neamț.
Adresăm felicitări tuturor celor implicați în conceperea de eseuri și prezentări power point despre consumul de legume și fructe, dar și coordonatorului – prof. Bălan Ion !

Director – prof. Ioana-Roxana IORDACHE

Director adjunct – prof. Elena Daniela CHIOACĂ

Am sărbătorit azi, grație inițiativei profesorului de limba franceză, Raluca Dabija, Ziua Internațională a Francofoniei, alături de elevii claselor a VIII-a.
Am conversat, dialogat, cântat în limba orașului lumină și…am degustat dulciuri ale bucătăriei franțuzești!
Chers étudiants, succés aux examens!

 

Director, prof. Ioana Roxana Iordache

ZIUA PORȚILOR DESCHISE către…școală și…clasa pregătitoare!

Debutul către o nouă etapă din viața puilor de OM , dornici a păși frumos către școlaritate, este, de cele mai multe ori, plin de emoții.
Azi, am împărtășit împreună cu doamna director adjunct, prof. Daniela Elena CHIACĂ și alături de minunatele noastre colege, dascăli buni din GRĂDI, prof. pt. înv. preșc., Cozma Elena și Crețu Manuela, bucuria de a le arăta viitorilor învățăcei ,,calea” către școală.
Am pășit, cu dezinvoltura celei mai frumoase vârste, spre clasele generoase ale Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc”, acolo unde, emoționate ne-au așteptat, dăscălițe cu drag de carte temeinic făcută și copilași isteți – prof. pt. înv. primar, Angela Darandoi și Roxana Popescu.
A fost un tumult de stări frumoase, generos împărtășite, cu lacrimi în colțul ochilor, dar și hohot năvalnic de bucurie.
Pentru tot ce v-ați împărtășit azi, în zi de Mărțișor, vă mulțumesc cu prețuire.

Director – prof. Ioana Roxana IORDACHE

Redeschidere BLOC ALIMENTAR – Grădinița cu Program Prelungit Floare de Colț

INFORMAȚII REDESCHIDERE BLOC ALIMENTAR 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Floare de Colţ” Piatra-Neamț

Grădiniţa cu Program Prelungit “Floare de Colţ”, structură a Şcolii Gimnaziale “Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ, are un efectiv de 236 preşcolari înscrişi în anul şcolar 2016-2017.

Blocului alimentar al acestei grădinițe i s-a anulat autorizația de funcționare urmare a constatării, de către Direcția de Sănătate Publică Neamț, a unor nereguli de funcționare și utilare, cum ar fi:

 • Ustensilele de lucru pentru prepararea hranei erau insuficiente;
 • Fundurile folosite pentru tăierea unor produse alimentare erau neconforme, fiind necesară înlocuirea acestora;
 • Nu exista un ghişeu pentru debarasarea veselei folosite;
 • Dulapurile tip vestiar nu erau marcate corespunzător;
 • Nu era amenajată o cameră pentru păstrarea şi prelucrarea ustensilelor folosite la efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei la blocul alimentar;
 • Nu era desemnată o persoană care să aibă ca atribuţiune efectuarea curăţeniei la nivelul blocului alimentar;
 • Se constatase inexistenţa unor echipamente de protecţie necesare îngrijitoarelor, în momentul servirii hranei;

La preluarea mandatului de director, în data de 09.01.2017, toate aceste nereguli erau evidente. Am luat decizia ca în după-amiaza acelei zile să convoc o ședință cu reprezentanții părinților grădiniței și să îi consult în vederea luării unei decizii privind deblocarea situației existente.

Am aflat de la aceștia că erau nemulțumiți și că vechea conducere nu a acordat suficientă atenție și nu a luat măsurile adecvate ca blocul alimentar să fie funcțional.

Următorul pas a fost acela al analizării necesarului de mobilier/dotări precum și al sumei necesare achiziționării acestora. Am adus la cunoștință autorității locale această stare de fapt și am aflat în ședința publică în care au fost prezenți toți directorii unităților de învățământ din municipiul Piatra-Neamț că domnul primar Dragoș Chitic avea o serie de informații de la părinții nemulțumiți, însă școala coordonatoare nu trimisese nicio informare scrisă.

Datorită stării de fapt existente în acel moment, a avut loc o ședință comună la sediul Primăriei Piatra-Neamț, unde a fost prezent și directorul DSP Neamț, dr. Dan Morenciu dar și coordonatoare grădiniței, prof. Nina Manolache, finalitatea acesteia fiind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei – o primă tranșă din cei 50.000 lei necesari remedierii tuturor defecțiunilor blocului alimentar.

S-au primit asigurări că, în vacanța de vară, diferența de 30.000 lei va acoperi o lucrare mai amplă (schimbarea gresiei, a mașinii de gătit, a hotei, construirea unui ghișeu de trecere a veselei dinspre bucătărie/către sălile de servit masa).

Pe lângă suma obținută din partea autorității locale, urmare a unei noi runde de discuții cu reprezentanții părinților Grădiniței cu Program Prelungit “Floare de Colț” și a cadrelor didactice din această unitate de învățământ, și-au manifestat interesul de a veni în sprijinul acoperirii unei părți din această investiție. Sumele au fost depuse în contul Fundației Riana, familia Bița având un rol extrem de important în acest demers.

Așadar, a fost un efort comun: Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Daniela Cuciuc”, Primăria Municipiului Piatra-Neamț, reprezentanții părinților grădiniței, cadrele didactice, administrator, personal didactic auxiliar, asistent medical, doctor, rezultatele fiind materializate prin obținerea autorizației de funcționare a blocului alimentar din cadrul acestei grădinițe.

Cu ajutorul donațiilor din conturile Fundației Riana, s-au realizat următoarele:

 • Amenajarea unui spaţiu distinct, conform normelor în vigoare (chiuvete pentru spălarea mâinilor, robinet de perete pentru spălarea găleţilor, cadă pentru spălarea mopurilor, sifon de pardoseală, ventilaţie naturală, suporturi pentru păstrarea mopurilor) pentru prelucrarea şi dezinfecţia instalaţiilor folosite la efectuarea curăţeniei de la nivelul blocului alimentar;
 • Achiziționarea unei mașini de spălat vase; unei mașini de spălat rufe, a unei mașini de curățat cartofi, echipamente de protecție pentru personalul blocului alimentar, materiale de curățenie și dezinfectare.

Din suma alocată de Primăria Piatra-Neamț, s-au achiziționat, respectând prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, în S.E.A.P, următoarele bunuri și obiecte de invetar:

 • Achziţionarea de funduri pentru tăierea produselor alimentare inscripţionate corespunzător fiecărui tip de aliment;
 • Achiziţionarea de ustensile pentru bucătărie care să asigure o funcţionare corespunzătoare: vase de inox mari: 2 cratiţe 40 kg, 2 oale 40 kg, 5 bucăţi cratiţe a 20 kg, veselă din inox (200 buc. castroane, 200 buc. farfurii ), 5 buc. găleţi supă, 5 buc. cuţite, 6 buc. funduri de plastic, 2 buc. palete inox mari, 2 buc. polonice inox mari, 2 buc. spumiere, 4 tăvi pentru friptură, răzători inox, un robot bucătărie, un mixer mare cu castron, un feliator electric;
 • Dotarea cu masă de lucru, cu dulapuri și rafturi pentru păstrarea condimentelor;
 • Achiziţionarea recipientelor de dimensiuni mari, cu capac şi pedală, necesare în debarasarea resturilor alimentare;
 • Achiziţionare a încă unei maşini de gătit profesionale cu 6 ochiuri şi cuptoare;
 • Mobilier inox pentru depozitarea vaselor mari;
 • Mobilier pentru depozitarea pâinii;
 • Mobilier inox (dulap inox închis) pentru vasele mici;
 • Melaminarea măsuţelor existente în sălile de servire a meselor pentru igienizarea în bune condiţii a acestora;
 • Mobilier adecvat păstrării veselei după spălare la oficiul vase;
 • Scurgător inox pentru veselă;

Toate aceste bunuri și obiecte de inventar fiind achiziționate, în data de 09.02.2017, urmare a controlului efectuat de inspectorii DSP Neamț, s-a obținut autorizația de funcționare, dispunându-se astfel redeschiderea blocului alimentar care va deveni funcțional, începând cu data de 13.02.2017.

Împreună cu doamna director adjunct, prof. Elena Daniela CHIOACĂ, am dispus constituirea unei comisii mixte, formate din administrator financiar, administrator de patimoniu, reprezentant al părinților, reprezentant al corpului profesoral, coordonator grădiniță, care a făcut procedurile necesare încheierii contractelor de furnizare a produselor alimentare. Menționăm că firmele au fost selectate urmare a raportului calitate/preț, a recomandării majorității părinților și a contractării produselor prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Doresc să adresez mulțumiri conducerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț reprezentat prin domnul inspector școlar general, prof. dr. Viorel Stan, primarului municipiului Piatra-Neamț, domnul Dragoș Chitic, viceprimarului, doamnei Luminița Georgeta Vîrlan pentru implicarea în buna desfășurare a acțiunilor demarate pentru redeschiderea blocului alimentar.

De asemenea, conducerea Școlii Gimnaziale “Daniela Cuciuc” mulțumește tuturor părinților pentru susținerea acordată acestui demers și le transmite că va supraveghea îndeaproape funcționarea în parametri optimi a activităților din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Floare de Colţ” Piatra-Neamț.

Director,

Prof. IOANA ROXANA IORDACHE