ANUNȚ CONCURS POST DIDACTIC EDUCATOARE

ANUNȚ

CONCURS POST DIDACTIC EDUCATOARE

            Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de educatoare pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016.
Concursul va respecta întocmai prevederile O.MEN nr. 4959/02.09.2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
            Cererile de înscriere la concurs, însoțite de copii ale documentelor solicitate conform Anexei 1 la  O.MEN nr. 4959/02.09.2015 se depun la sediul unității Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, Piatra Neamț, str. Progresului nr. 108, în perioada 26.10.2015- 06.11.2015, zilnic între orele 8,30 -15,30.
            Concursul va avea loc la data de 16.11.2015, la Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, după următorul program:

  • Inspecție la clasă între orele 9:00 – 10:00
  • Proba scrisă între orele 10:00 – 13:00
  • Interviu între orele 14:00 – 15:00

         Informații se pot obține la secretariatul școlii (tel. 0233211582).

 Director,

Prof. Ciobanu Daniela Gabriela