ANUNȚ CONCURS PENTRU POST BUCĂTAR

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST BUCĂTAR

Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc,, cu sediul în: localitatea Piatra Neamț, strada Progresului, nr. 108, județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: bucătar – 1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – minim studii generale și calificare de bucătar;
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data de 22.10.2020, ora 10.00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,,.
Proba practică: data de 27.10.2020, ora 9.00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,,.
Proba de interviu: data de 28.10.2020, ora 14.00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ,,Floare de Colț,,.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 13.10.2020, la sediul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, din Piatra – Neamț, str. Progresului nr. 108, între orele 9,00-13,00.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele:
• cerere redactată de mână prin care se solicită participarea la concurs și postul pe care îl vizați;
• curriculum vitae;
• copie acte de stare civilă ( carte de identitate,certificat de naștere, căsătorie);
• copie acte de studii care să ateste nivelul studiilor și calificarea de bucătar;
• copie carnet de muncă sau orice adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor – REVISAL;
• adeverință medicală apt pentru muncă;
• cazier judiciar.

Bibliografie pentru postul de bucătar:

• ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
• Ordinul nr. 1563 din 12.09.2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;
• Ordinul nr. 261/2007 – aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea;
• ORDIN nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 Emitent: Ministerul Educației și Cercetării nr. 5487 din 31.08.2020 și Ministerul Sănătății nr. 1494 din 31.08.2020

Tematica pentru postul de bucătar

1. igiena personală a lucrătorului din blocul alimentar;
2. pregătirea și prelucrarea alimentelor;
3. reguli de servire a mesei;
4. reguli de curățare și dezinfecție a veselei;
5. reguli de igienă și curățare a blocului alimentar;
6. piramida alimentară;
7. prepararea alimentelor: prelucrarea termică, fierberea, prăjirea, înăbușirea, coacerea.

Date contact: Beșu Monica, tel: 0233/211582

Director,
Prof. Iordache Ioana Roxana