ANUNT CONCURS EDUCATOARE

ANUNȚ

 Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post rezervat de educatoare pe perioadă determinată în anul școlar 2014-2015.

Concursul va respecta întocmai prevederile OMEN nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Relații și informații suplimentare sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4959/02.09.2013

Dosarele se depun la sediul unității Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra Neamț din strada Progresului, nr. 108, până pe data de 17.04.2015, zilnic între orele 8:30-15:30

Concursul va avea loc pe data de 22.04.2015, la Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Colț” după următorul program:

  • Inspecție la clasă între orele 9:00-10:00
  • Proba scrisă între orele 10:00-13:00
  • Interviu între orele 14:00-15:00