Month: April 2015

Inscrieri – reinscrieri gradinita

ANUNȚ

În perioada 13-30.04.2015 se vor face reînscrierile în învățământ preșcolar (la grupă), pentru copiii care sunt înscriși în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar 2014-2015.

ANUNȚ

În perioada 04-29.05.2015, se vor face înscrierile în învățământul preșcolar pentru copii nou veniți, în unitatea de învățământ, pe locurile rămase libere după perioada de reînscrieri.

Programul de înscrieri este de luni până vineri de la  8:30-15:30

Documente necesare la înscriere:

  • Copie certificat naștere copil;
  • Copie carte de identitate părinte;
  • Adeverință de salariat pentru unul din părinți (pentru program prelungit);
  • Aviz epidemiologic (cu vaccinările pe spate);
  • Dosar plasticat.

ANUNŢ

În atenţia părinţilor ce solicită înscrierea copiilor în învățământul preșcolar

an şcolar 2015-2016

Criterii de departajare  care se aplică în situația în care există mai multe cereri  pentru înscrierea în învățământul preșcolar decât locuri libere

 

Criterii generale

 

a)      Apropierea de domiciliu copilului;

b)      existența unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată  la Școala ,,Daniela Cuciuc”/Grădinița „Floare de colț”;

c)      părinte/tutore unic întreținător de familie;

d)      existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap;

 

Criterii specifice

 

a)      locuiesc la bunici sau alte rude, (părinții lucrând în străinătate) și se află în circumscripția școlii;

b)      locuiesc cu chirie în cartier, părinții neavând viză de flotant ( copilul nefiind cuprins într-o altă circumscripție școlară).

c)      existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învățământ;

ANUNT CONCURS EDUCATOARE

ANUNȚ

 Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post rezervat de educatoare pe perioadă determinată în anul școlar 2014-2015.

Concursul va respecta întocmai prevederile OMEN nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Relații și informații suplimentare sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4959/02.09.2013

Dosarele se depun la sediul unității Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra Neamț din strada Progresului, nr. 108, până pe data de 17.04.2015, zilnic între orele 8:30-15:30

Concursul va avea loc pe data de 22.04.2015, la Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Colț” după următorul program:

  • Inspecție la clasă între orele 9:00-10:00
  • Proba scrisă între orele 10:00-13:00
  • Interviu între orele 14:00-15:00